POLITIKK     KULTUR     SAMFUNN     DEBATT

Politikk

MDG som byggherre i Oslo

Oslos nye reservevannforsyning blir 7 milliarder dyrere enn man trodde. Den viktigste årsaken til overskridelsene ligger i valget av ny, uprøvd teknologi, uten sikring av tilgangen på drivkraft, elektrisitet. Kostnadene ender opp hos skattebetalerne.


Leger og vaksineforskere kritiske til vaksinering av barn og unge

Bør barn og unge vaksineres mot korona? Ja, sier syv av ti foreldre. Ekspertene er ikke like overbevist, og mener vi nærmer oss grensen for hva barn og unge skal gjøre for å beskytte de eldste i samfunnet.


Matbaronene melker både
bonden og forbrukeren

Matbaronene i Rema- og Norgesgruppen har blitt omtrent en milliard rikere i uka siden Norge stengte ned i mars i fjor. Samtidig må de få gjenværende bøndene stadig løpe fortere og fortere for å imøtekomme kjedenes krav om lavere innkjøpspriser.


Barn og unge har rett til å bli hørt

Kommunene må lytte før de beslutter koronatiltak. Barn og unge er ikke bare utsatt for en pandemi. De er en ressurs som myndighetene må lytte til for å håndtere pandemien på en god måte.


Frankenstein i viruslaboratoriet

Koronavirusets opprinnelse er fortsatt en gåte. Men debatten har satt søkelyset på viktige forskningsetiske spørsmål.


Tromsø blir et lovlig bombemål

Vi er lite tjent med politikere som i sin tro på sikkerhet ved militære midler er mer lojale mot USA enn mot egen befolkning.


Den store kabelbløffen

Samfunnsdebattant Hogne Hongset mener at det bare er kraftbransjen som tjener på NordLink-kabelen.

Undergraver folkeretten

Det er ikke mulig på saklig grunnlag å nekte for at Israel driver med «alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten».


Kan Bitcoin løfta El Salvador?

El Salvador er det første landet i verda som innfører Bitcoin som lovleg betalingsmiddel. Kan det hjelpa innbyggjarane til å få ein betre kvardag med større økonomisk fridom, og ber det bod om ei anna økonomisk verdsordning?


En forutsigbar skandale

Nedstengningen har hatt solid støtte i befolkningen. Det samme har regler om sosial distansering og bruk av munnbind. Sannsynligvis fordi det virker intuitivt fornuftig. Men i medisinen er det intuitive ofte feil, og såkalte medisinske sannheter har ofte kort levetid.


Spillet i kulissene: Slik lobbyerte kineserne for nedstengningen av Norge

Mens Norge fortsatt sov og ikke syntes å ta koronatrusselen på alvor, arbeidet kinesiske foreninger i Norge iherdig for å overbevise regjering og myndigheter om nødvendigheten av strengere tiltak. Her avdekkes det interne dramaet i de dagene som endret Norge.


Det skitne skiftet

I klimapolitikken er det all grunn til å stille spørsmålet om kuren er verre enn sykdommen, skriver professor Rögnvaldur Hannesson.


Demokratiet som styringsform er truet

Behovet for en klar strategi for hvordan vi skal klare ivareta demokrati som styringsform er større enn noensinne.


Bondeopprøret må bli et folkeopprør

Historia er full av feila bondeopprør. Skal opprøret lukkast må det nye alliansar og ei radikal endring av den økonomiske tankegangen til.

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont