KOMMENTAR

Regjeringen undergraver folkeretten

En stemme til partiene bak Granavolden-plattformen er en stemme til partier som har et taktisk forhold til internasjonal lov og menneskeretter.

Ingebreth Forus Aug 2021

Undergraver folkeretten: Det er ikke mulig på saklig grunnlag å nekte for at Israel driver med «alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten», skriver Ingebreth Forus, leder for Palestinakomiteen i Stavanger. Foto: Middle East Eye / Reuters

Erna Solberg snakker gjerne varmt om menneskerettigheter og internasjonal lov, men fører en kynisk politikk når det kommer til alvorlige menneskerettsbrudd og brudd på internasjonal lov foretatt av det Høyre og regjeringen regner som våre egne allierte, som Israel og Saudi-Arabia.

I regjeringens politiske grunnlag, Granavolden-plattformen, står følgende to punkter som del av regjeringens utenrikspolitiske mål:

  • Samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten.
  • Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.

Tomt festtaleprat

Det er ikke mulig på saklig grunnlag å nekte for at Israel nettopp driver med «alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». Utplassering av egen befolkning i stor skala på okkupert territorium er et åpenbart brudd, definert i Genèvekonvensjonen som en krigsforbrytelse, over lang tid. Svar på palestinske provokasjoner ut over enhver proporsjon utgjør, spesielt på Gaza, krigsforbrytelser. Umenneskelig fengsling, også av barn, husødeleggelser og etnisk rensing – det er ei lang liste. Disse «alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten» ønsker altså regjeringen å belønne. Målsettingen om å være en pådriver for «menneskerettighetene og en internasjonal rettsorden» blir derfor tomt festtaleprat.

En stemme til partiene bak Granavolden-plattformen er altså en stemme til partier som har et taktisk forhold til internasjonal lov og menneskeretter – hvis det gagner våre interesser kan vi – gjerne med stort patos – sanksjonere våre alliertes utvalgte skurker, f.eks. Russland, mens vi lar «våre venners venner», f.eks. Saudi-Arabia og Israel, ture fram. Og det dreier seg om en vedvarende og konsekvent politikk – f.eks. var to av regjeringsplattformens underskrivere, Høyre og Frp, villige til å delta i USAs invasjon av Irak i 2003 – et klart folkerettsbrudd basert på åpenbart falske påstander.

Norge er et lite land. Gjennom historien har vi blitt lagt under sterkere nabomakter, Danmark og Sverige, og blitt okkupert av Tyskland. Etter krigen og okkupasjonen ble folkeretten kraftig forsterket, fremst gjennom Genèvekonvensjonen av 1949, med tilleggskonvensjoner i 1977, og FNs Menneskerettserklæring ble vedtatt – alt med formål å begrense den sterkestes rett til å forgripe seg på svakere parter.

Fortjener ikke vår stemme

Partier som ikke konsekvent støtter opp om folkeretten bidrar til å svekke den, og undergraver dermed små lands – de flestes – posisjon. Slike partier handler i strid med våre interesser, og fortjener derfor ikke våre stemmer.


Ingebreth Forus er leder for Palestinakomiteen i Stavanger. Dette innlegget ble opprinnelig publisert i Aftenbladet og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont