POLITIKK     KULTUR     SAMFUNN     DEBATT

Samfunn

Om ytringsfrihet og forargelse

Mens sommerens norske ytringsfrihetsdebatt raste omkring et opprop som riktignok var kritikkverdig, men neppe kunne få noen reell betydning, har det foregått langt alvorligere angrep på ytringsfriheten i Skottland, skriver skriver Frode Helmich Pedersen.


Hvordan politikerforakt dannes

Boka «Korstoget mot velferdsstaten» er, for å si det litt selvmotsigende, en skikkelig godtepose av en samfunnsgrøsser. Underveis i boka vet man etter hvert ikke om man skal le eller gråte, så man ender opp med å måpe.


Pandemi og isolasjon har rammet de unge hardt

Når pandemien er over sitter barna igjen med ringvirkningene, og for enkeltindivider kan det ha konsekvenser for fremtiden.


Medisinering med bismak

I løpet av bare en generasjon har medisineringen av sårbare grupper økt faretruende. Bivirkningene kan være store, og mange opplever seg som zombier uten tanker, følelser, smaks- og luktesans.


Ytringsfrihet i akademia: Forskere begrenser seg i frykt for å krenke

Rundt en av tre forskere er redd for å for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.


Spillet i kulissene: Slik lobbyerte kineserne for nedstengningen av Norge

Mens Norge fortsatt sov og ikke syntes å ta koronatrusselen på alvor, arbeidet kinesiske foreninger i Norge iherdig for å overbevise regjering og myndigheter om nødvendigheten av strengere tiltak. Her avdekkes det interne dramaet i de dagene som endret Norge.


Når medisinen går i ondskapens tjeneste

Historien har lært oss at de første små skrittene mot båssetting og fremmedgjøring av mennesker kan lede opp mot en senere katastrofe. Faren for avhumanisering gjelder i høyeste grad leger.


Dette er eksperimentelle vaksiner, og vi vet absolutt ingenting om eventuelle fremtidige bivirkninger

Det er dessverre flere grunner til å tro på at vi kan få ubehagelige overraskelser i tiden som kommer angående vaksinene.


Det skitne skiftet

I klimapolitikken er det all grunn til å stille spørsmålet om kuren er verre enn sykdommen, skriver professor Rögnvaldur Hannesson.

De rike landene forsøker å tvinge fram en rask elektrifisering. Er det lurt?

Ikke overraskende har den nylig publiserte rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) fått betydelig medieoppmerksomhet. I en bredere sammenheng ser det imidlertid ut til å være en del av en rekke hendelser som belyser klimaspørsmålet uten særlig effekt på energibransjen, skriver oljeekspert Øystein Noreng.


Årets modigste bok?

Det tok lang tid før motstemmene til myndighetenes koronahåndtering kom til orde. En av de som var tidlig og tydelig ute, var sykepleier Margrethe Salvesen. I Koronarebellen har hun samlet sine innlegg. Her får leseren en motvekt mot den fryktskapende, ensrettede og skjeve informasjonen som mediene og sentrale samfunnsaktører har skapt.


«Dødsdansen» med NAV

Politikere som er opptatt av psykisk helse, bør gjøre mer fleksibel uføregradering til valgkampsak, skriver Werner Nebelung.


Hvorfor er nordmenn så lydige?

I disse dager mister tusenvis av nordmenn livsverket sitt, men likevel hører vi lite høylytt klaging. Nordmenn går ikke ut i gatene for å rope og skrike, slik folk gjør i mange andre land.


Barn og unge har rett til å bli hørt

Kommunene må lytte før de beslutter koronatiltak. Barn og unge er ikke bare utsatt for en pandemi. De er en ressurs som myndighetene må lytte til for å håndtere pandemien på en god måte.


Bondeopprøret må bli et folkeopprør

Historia er full av feila bondeopprør. Skal dette opprøret lukkast må det nye alliansar og ei radikal endring av den økonomiske tankegangen til.


Demokratiet som styringsform er truet

Behovet for en klar strategi for hvordan vi skal klare ivareta demokrati som styringsform er større enn noensinne.


EØS-avtalen spiser Grunnloven til frokost

Den norske grunnloven fikk banesåret i 1994. Da trådte EØS-avtalen i kraft. Med det begynte avviklingen av det norske folkestyret.


Det vanskelige valget – frihet eller sikkerhet?

Mange nordmenn er villige til å ofre en del frihet til fordel for sikkerhet. Spesielt når vi er stilt foran valget mellom frihet og smittevern, skriver forskere fra Nord universitet.

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont

NY HORISONT

redaksjon@nyhorisont.no

Dette nettstedet er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Ny Horisonts egne etiske husregler.

2021 © Ny Horisont